Met deze stelling zullen waarschijnlijk heel veel consumenten het eens zijn, omdat uit onderzoek blijkt dat slechts 2%-10% van de consumenten maar een aankoopmakelaar inschakelt. Een reden zou kunnen zijn dat het voor een consument eigenlijk niet duidelijk is wat hij allemaal van een aankoopmakelaar zou mogen verwachten en er daarom dan ook geen meerwaarde in ziet.

Een gemiste kans zou ik zeggen, omdat ik van mening ben dat een ‘goede’ aankoopmakelaar wel degelijk een meerwaarde kan zijn. Nu zul je wellicht denken: ‘Mooi verkooppraatje, maar hoe dan?’ Nou, dat zal ik je uitleggen.

Woonwensen en wooneisen
Allereerst mag je van een aankoopmakelaar verwachten dat hij of zij goed luistert naar jouw woonwensen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan: de maximale koopprijs, het aantal slaapkamers, wel of geen open keuken, een garage en een zonnige tuin. Maar ook de wensen ten aanzien van de woonomgeving, zoals bijvoorbeeld welke scholen, de leefbaarheid, de sportverenigingen en de winkels en de kwaliteit daarvan.

Vervolgens kan de aankoopmakelaar aan de slag door te kijken wat er op de markt te koop staat en wat voldoet aan jouw wensen en eisen ten aanzien van de woning en de woonomgeving. Door het (meestal) grote aanbod filtert de aankoopmakelaar de eventuele mogelijkheden en zet zijn of haar netwerk in om het zoekgebied te vergroten. Hierdoor is het vaak al (eerder) bekend wanneer er een interessant huis in de verkoop gaat komen, of via stille verkoop beschikbaar is. Dit maakt de slagingskans groter en het levert jou ook meer tijdwinst op. Uiteraard kun jij als zoeker natuurlijk ook zelf actief zoeken. Zodra er een woning gevonden is die voldoet aan jouw criteria kan er een bezichtiging worden ingepland.

Bezichtigingen
Een aankoopmakelaar doet samen met jou de bezichtiging, waardoor jij een eerste indruk kan opdoen en de aankoopmakelaar de opname van de woning doet. Dit levert zowel meer gemak als tijdwinst op en de aankoopmakelaar kan eventuele zichtbare bouwkundige problemen in kaart brengen.

Onderhandelen
Wanneer je hebt besloten om een woning aan te kopen kunnen de onderhandelingen beginnen. Belangrijk bij het onderhandelen is dat de uit te brengen biedingen worden onderbouwd. Veelal gebeurt dit op basis van recente transacties van vergelijkbare woningen in de nabije omgeving van de aan te kopen woning. Hierdoor kunnen woningen voor een scherpere en reële koopprijs worden aangekocht. De aankoopmakelaar wordt daarnaast in zijn onderhandeling niet beïnvloed door de emotie die jij als potentiele koper wel zult ervaren. Hierdoor is hij beter in staat scherp te onderhandelen, terwijl jij je zelf wellicht wel laat beïnvloeden door de emotie…. En de verkopende makelaar weet dat!

Maar niet alleen de koopprijs is van belang, ook moet er gekeken worden naar de bouwkundige staat van de woning en of er juridisch haken en ogen aan de aankoop zitten. Zolang alles goed gaat is die juridische kant niet interessant, maar zodra het mis gaat bij de koop, dan wordt het ineens toch een ander verhaal. Op dat moment was het misschien toch verstandig om een aankoopmakelaar in te schakelen. Verder zijn er nog secundaire voorwaarden die naast de koopprijs van belang (kunnen) zijn. Denk hierbij aan:

  • De (termijn van) ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld financieringsvoorbehoud);
  • Datum eigendomsoverdracht;
  • Aanvullende bepalingen (bijvoorbeeld aankoop onder voorwaarde dat huidige woning verkocht is)

Begeleiding van het proces
De aankoopmakelaar fungeert als het ware als procesbegeleider. Hij of zij bewaakt het aankooptraject, controleert de koopovereenkomst, de (concept akte) van levering, de nota van afrekening en bepaalt de juiste momenten om tot actie (of niet) over te gaan. Daarnaast kan de aankoopmakelaar een goede kosteninschatting maken bij eventuele verbouwingen die nodig of gewenst zijn.

Conclusie
Een aankoopmakelaar die luistert naar jouw woonwensen en de wensen ten aanzien van de woonomgeving, scherp onderhandelt en fungeert als procesbegeleider kost geen geld, maar levert juist geld op.

Michiel Gosselink, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies

Publicatiedatum: 18-12-2015