Begin 2015 hebben alle eigen woningbezitters een voorlopig energielabel gekregen. Maar wat is eigenlijk het nut van dit energielabel en wat kun je er mee?

Het voorlopige label geeft alleen een grove schatting op basis van o.a. woningtype, afmetingen, verwarmingssysteem, ventilatiesysteem en bouwjaar. Het definitieve energielabel wordt door woningbezitters meestal pas aangevraagd op het moment van verkoop of verhuur van de woning.  Dit Energielabel kan aangevraagd worden via energielabelvoorwoningen. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro. Er zijn enkele uitzonderingen. Het energielabel is niet verplicht voor officiële monumenten, studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2.

Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag naar het nut van een energielabel, is het allereerst belangrijk te weten wat dit label inhoudt en welke gedachte erachter zit.
Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is ten opzichte van soortgelijke woningen. De achterliggende gedachte is dat een energielabel consumenten stimuleert om woningen energiezuiniger te maken en dat dit op haar beurt weer bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Energieakkoord.

Het is een feit dat steeds meer woningbezitters serieus overwegen om energiebesparende maatregelen te nemen (zoals het aanschaffen van zonnepanelen, isolerende beglazing, het (laten) isoleren van dak, vloer en wand). Er is steeds meer bewustwording om zuiniger en energiebewuster te leven. Niet alleen omdat dit goed is voor het milieu, maar vooral ook omdat dit goed is voor je eigen portemonnee.

Dit betekent overigens niet automatisch dat woningen met betere energieprestaties ook overal tot hogere verkoop-/ verhuurprijzen leiden. Dit heeft mede te maken met het feit dat er nog steeds een bepaalde onverschilligheid is bij kopers over de toegevoegde waarde van het energielabel, er sprake is van een verkopers/ verhuurders markt (veel vraag, maar weinig aanbod) en er ondanks ongunstige energieprestaties, een grote populariteit is voor vooroorlogse woningen in met name grotere steden.

Bovenstaande wordt mede onderstreept door een recent onderzoek van bureau Calcasa en een artikel uit het financieel dagblad ‘Huizenkoper geeft niets om energielabel’.

Kortom, de maatschappij wordt weliswaar steeds groener, echter, een gunstig energielabel aan je woning is voor veel mensen nog van ondergeschikt belang.

 

Heb je vragen aan de hand van deze blog neem dan gerust contact met ons op.

Michiel Gosselink, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies
 06-52884936

Publicatiedatum: 21-05-2017