Wanneer mensen van plan zijn om een woning te gaan kopen dan zullen de meeste van jullie eerst onderzoeken wat de maximale hypotheek er mogelijk is op basis van je inkomen.

Dit is ook wel zo handig, zodat je niet in een prijsklasse gaat zoeken die (ver) boven de hypotheekmogelijkheden ligt. Hierbij merk ik overigens altijd wel op dat de maximale lening die een bank je wilt geven niet alles zegt. Minstens zo belangrijk is om te kijken of een bepaalde maandlast past binnen jouw/jullie levensstandaard!

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

We kennen in Nederland een Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Hierin staan tal van regels met betrekking tot de voorwaarden en normen waar een hypotheek(constructie) aan moet voldoen. Alle hypotheekaanbieders moeten zich houden aan de regels binnen deze gedragscode. Een van de normen is de hierboven beschreven maximale hypotheekberekening op basis van je inkomen; de LTI of te wel Loan To Income. Los van de term is bij de meeste mensen wel bekend dat hier regels voor zijn.

 

Loan To Value

Ik merk in de adviespraktijk dat de Loan To Value (LTV) veel minder bekend is, terwijl deze minstens zo belangrijk en bepalend is. Deze norm bepaald namelijk de maximale financiering op basis van de waarde van de woning. Deze norm is de laatste jaren steeds verder aangescherpt en reeds is vastgesteld dat dit verder aangescherpt wordt. Voor 2016 is de LTV 102% en deze daalt in 2017 en 2018 naar 101% resp. 100%.

Als we uitgaan van de een woning met een waarde van € 200.000,= dan is de maximale hypotheek op basis van de Loan To Value dit jaar € 204.000 (€ 200.000 x 102%) en deze daalt in 2017 en 2018 naar € 202.000,= resp. € 200.000,=.

Als we kijken naar beide besproken normen, de LTI en de LTV, dan is de laagste van de twee bepalend! Dus in het voorbeeld hierboven kan het zijn dat je op basis van je inkomen misschien wel € 300.000,= kan leven, maar bij een woning van € 200.000,= is de maximale lening dit jaar dan toch “maar” € 204.000,=.

Omdat je naast de koopprijs van de woning altijd bijkomende kosten hebt, zoals overdrachtsbelasting, advies-, taxatie- en notariskosten, heb je bij aankoop van een woning altijd eigen geld nodig. En door het dalen van de Loan To Value zal het aandeel eigen geld dat nodig is bij aankoop van een woning juist stijgen. Hiervan is niet iedereen zich bewust.

 

Tips; Loan To Value norm

1) Wees kritisch over de hoogte van de bijkomende kosten en vergelijk ze. Overdrachtsbelasting is een feit en hier heb je geen invloed op, maar de overige kosten wel. Wees hier dus kritisch over. Durf je makelaar, notaris of hypotheekadviseur te vragen naar de hoogte van de kosten en vraag wat ze ervoor doen. Als een aanbieder niet in staat is om uit te leggen waarom zijn dienst kost wat het kost dan komt dit vaak omdat het gevraagde tarief simpelweg te hoog is!

2) Wees je bewust van de waarde van de woning die je wilt gaan kopen. Dit is met name van belang als je een prijs betaald voor een woning die hoger is dan de (getaxeerde) marktwaarde. Koop je een woning van € 200.000,= die maar € 195.000,= waard blijkt te zijn dan is de maximale hypotheek € 198.900,- (€ 195.000 x 102%) en dus moet je meer eigen geld inbrengen.

Het is natuurlijk niet per definitie erg om “teveel” te betalen, woongenot is immers ook wat waard. Het is alleen wel van belang dat je je hier bewust van bent.  Bijzondere aandacht hierbij zijn die woningen, waarbij er veel verbouwd moet worden. Deze verbouwingskosten zijn niet altijd (volledig) mee te financieren, omdat niet elke verbouwing of verbetering ook zal leiden tot een waardevermeerdering gelijk aan het bedrag van de investering. Een goede aankoopmakelaar is dan ook een belangrijke specialist die jou kan bijstaan, bewust kan maken en kan bepalen wat de juiste prijs is van jouw droomhuis voor- en na een eventuele verbouwing!

 

Heb je vragen aan de hand van deze blog neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben het specialisme in huis betreffende de financieringsmogelijkheden en het bepalen van de juiste waarde van jouw nieuwe woning!

Luuk Boonstra, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies
, 06-18941628

Publicatiedatum 08-11-2016