Verbod op asbestdaken

Wanneer je van plan ben een woning te gaan aankopen die gebouwd is voor 1994, dan bestaat de kans dat er asbest verwerkt is in de woning. Wees hierop als koper alert, omdat blootstelling aan asbest gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

De maatregel van de overheid om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden moet gezondheid problemen van o.a. particuliere huiseigenaren voorkomen. Oude asbestdaken zijn namelijk vaak aangetast door diverse weersinvloeden en kunnen daardoor zorgen voor een verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving wat een gezondheidsrisico kan vormen voor mens en milieu.

Maar wat houdt dit verbod nu eigenlijk in? Dit verbod is bedoeld voor asbestdaken van zowel woningen en bedrijfspanden die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten of dakleien. Het verbod geldt dus niet voor asbest dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het verbod geldt overigens ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden, omdat bij hechtgebonden asbest de vezels in het materiaal zitten, waardoor de gezondheidsrisico’s aanzienlijk kleiner zijn. Bij losgebonden asbest zijn deze gezondheidsrisico’s aanzienlijk groter, omdat de asbestvezels veel gemakkelijker vrij komen.

Wanneer er kans bestaat dat asbestvezels vrijkomen moet je het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd asbest –inventarisatiebedrijf. Zij onderzoeken waar het asbest zit en hoe groot de eventuele risico’s zijn, maar wanneer het om een beperkte hoeveelheid hechtgebonden asbest gaat mag je het asbest ook zelf verwijderen. Aan het zelf gaan verwijderen van asbest zijn wel een aantal restricties verbonden, namelijk:

  • Je mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal verwijderen;
  • Je moet voorkomen dat er asbestvezels vrij komen;
  • Je moet een sloopmelding doen bij je gemeente;
  • Je mag het materiaal niet beschadigen.

De kosten voor het (laten) verwijderen van asbest dien je zelf te betalen, maar sinds 1 januari 2016 bestaat er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden ook een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken, voor meer info zie de link subsidieregeling 

Wanneer asbest in slechte toestand verkeert kan de gemeente eisen (al dan niet door de toepassing van dwangsommen of bestuursdwang) dat het asbestdak nu al wordt verwijderd. De Woningwet en het Bouwbesluit 2012 kennen een zorgplicht die met zich meebrengt dat eigenaren van een asbestdak (of van asbesthoudende gevelbekleding) de gezondheid of de veiligheid van mens en milieu niet in gevaar mogen brengen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld verweerde of beschadigde daken. Op grond van deze zorgplicht kunnen gemeenten eigenaren van asbestdaken aanschrijven om hun asbestdak te (laten) verwijderen. 

Dus ben je van plan om een woning aan te kopen, waarbij de kans bestaat dat er asbest in is verwerkt, wees hierop als koper dan alert en laat je goed adviseren door bijvoorbeeld een aankoopmakelaar.

Michiel Gosselink, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies

Publicatiedatum: 22-03-2017