Wat is beeld en wat is realiteit?

Enkele weken geleden las ik een artikel in dagblad de ‘Gelderlander’ waarin een wethouder van de gemeente Arnhem stelt dat alle Arnhemse woningzoekenden profiteren van het woningaanbod dat ontstaat door de komst van vluchtelingen, omdat er juist woonruimte aan de bestaande huizenvoorraad wordt toegevoegd. Er zou volgens de wethouder bij Arnhemmers het beeld zijn ontstaan dat ‘gewone’ woningzoekenden langer op een huurwoning moeten wachten, omdat de gemeente jaarlijks honderden asielzoekers moet huisvesten. Dit beeld klopt volgens de wethouder niet.  Dit is natuurlijk goed nieuws zul je wellicht zeggen, maar nog geen dag later lees ik in hetzelfde dagblad een artikel, waarin gesteld wordt dat de Gelderse gemeenten achterlopen bij de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. De gemeente Arnhem heeft hierbij de grootste achterstand.
Waar blijft, gelet op deze achterstand, dan het door de wethouder gestelde voordeel voor alle Arnhemse woningzoekenden?

Dat gemeenten te maken hebben met deze achterstanden is geheel begrijpelijk, omdat de immigratie op een structureel hoger niveau ligt dan hetgeen er door de Rijksoverheid geprognotiseerd is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er op jaarbasis 80.000 huishoudens bijkomen, terwijl het aantal nieuwbouwwoningen beduidend lager ligt, namelijk 50.000. En van deze aantallen zijn slechts een beperkt aantal (5.000 stuks) huurwoningen.
Uit onderzoek blijkt verder dat er landelijk een structureel tekort is aan sociale huurwoningen en deze daalt gestaag. Dit wordt mede veroorzaakt door beleid voortvloeiend uit het regeer en woonakkoord.
De stelling van de wethouder klink natuurlijk erg mooi , maar staat haaks op de feiten. Moet een Arnhemse woningzoekenden nu wel of niet langer op een huurwoning wachten? Wat is beeld en wat is realiteit?

Michiel Gosselink, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies

Publicatiedatum: 18-02-2016