WOZ-waarde steeds invloedrijker

Sinds 01 januari 1995 heeft de overheid de wet waardering onroerende zaken ingevoerd, om te komen tot een uniform waardebegrip dat als ijkpunt geldt voor het opleggen van een aantal belastingen.
Hierdoor is er sinds 2006 een koppeling tussen de vastgestelde WOZ-waarde en de onroerend zaakbelasting , de inkomstenbelasting, de waterschapsheffing en de belasting in het kader van te betalen successierechten.
Jaarlijks ontvangen huizenbezitters deze zogenaamde beschikking in combinatie met een aanslag voor de onroerend zaak belasting in de eerste maanden van het jaar.
Tegen deze beschikking wordt jaarlijks veelal door de huizenbezitters bezwaar aangetekend om de waarde te verlagen.
Sinds kort constateer ik dat er een kentering gaande is in het maken van bezwaar. Er wordt natuurlijk  nog steeds bezwaar aangetekend, maar degene die hun woning te koop hebben staan of dit van plan zijn zijn steeds vaker van mening dat de WOZ-waarde te laag is. Dit komt omdat steeds meer potentiële kopers dit waarde begrip als uitgangspunt nemen voor het uitbrengen van een bieding op een woning die ze graag willen aankopen. Maar is dit wel terecht?
Om deze vraag te beantwoorden is het goed om te weten dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de WOZ-waarde en de actuele marktwaarde. Zo loopt de WOZ-waarde ten opzichte van de actuele marktwaarde een jaar achter, immers de WOZ-waarde voor 2016 heeft namelijk als peildatum 01 januari 2015.
Verder wordt de WOZ-waarde gebaseerd op de waarde van vergelijkbare woningen, maar meestal wordt deze zogenaamde modelmatige waarde op afstand berekend zonder dat er een nauwkeurige woningopname is gedaan. Er wordt bijvoorbeeld dus geen rekening gehouden met de algehele staat van onderhoud, de kwaliteit van de keuken en badkamer of een veranderende buurt.
Ook als er in de buurt ten opzichte van je eigen woning weinig of geen vergelijkbare huizen zijn verkocht, kan de WOZ-waarde afwijken van de actuele marktwaarde.
Gelet op bovenstaande argumenten hoeft de WOZ-waarde geen juiste weergave te zijn van de actuele marktwaarde.
Maar ook al kunnen er op dit moment duidelijke verschillen zijn, het lijkt erop dat de WOZ-waarde als waardebegrip steeds meer invloed begint te krijgen op het aan- en verkopen van woningen en niet meer enkel geldt als ijkpunt voor het opleggen van een aantal belastingen. Hierdoor zullen huizenbezitters waardebepalende mutaties waarschijnlijk eerder door gaan geven aan gemeenten.

Ik verwacht dan ook dat binnen enkele jaren de WOZ-waarde en de actuele waarde steeds meer naar elkaar toe kruipen.

Michiel Gosselink, Zigt Makelaars & Hypotheekadvies

Publicatiedatum: 28-03-2016