De kloof tussen langer willen en moeten doorwerken wordt groter. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ van Delta Lloyd. De gewenste pensioenleeftijd is gedaald naar 63,9 jaar. Jongeren willen zelfs op 62,8 jaar stoppen met werken. Daarnaast vindt slechts 15% van de werknemers doorwerken na 67 jaar bespreekbaar.

Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit de resultaten blijkt dat de acceptatie om later met pensioen te gaan nog beperkt is. Ook blijkt dat werknemers verwachten dat ze langer moeten doorwerken dan voor hen haalbaar is. In Denemarken en Zweden blijkt dit juist andersom te zijn. Om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Het is daarom nuttig om regelmatig te onderzoeken of je financieel op koers ligt. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”

Positief
Uit het onderzoek blijkt dat de Denen het beste beeld hebben van hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Driekwart van de werknemers in Denemarken heeft een pensioenberekening gemaakt en verwacht dat hun inkomen voldoende zal zijn. In Nederland heeft de helft van de werknemers nog nooit een pensioenberekening gemaakt.

Bewustwording
Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen’ is onderdeel het bewustwordingsproces over pensioen dat Delta Lloyd probeert te bewerkstelligen. “Het onderzoek is hier onderdeel van en onderzoekt jaarlijks hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema’s, waaronder pensioenleeftijdverwachting. Binnen dit thema worden jaarlijks de verwachte (verwacht volgens huidige pensioenregeling), gewenste (willen werken), gevreesde (moeten werken) en haalbare (kunnen werken) pensioenleeftijd gemeten. Dit jaar is er een internationale vergelijking gemaakt met België, Denemarken en Zweden om inzichten uit andere landen te krijgen”, aldus De Graaf.  Het onderzoek is in opdracht van Delta Lloyd uitgevoerd door GfK onder 1007 Nederlandse, 1042 Vlaamse, 1002 Deense en 1006 Zweedse werknemers.