31 jul 2023

Arnhem herstelt de ‘Blauwe Golven’, een van de grootste kunstwerken van Nederland

Omgevingskunst ‘Blauwe Golven’ van Peter Struycken is een omgevingskunstwerk en parkeerplaats in één. Het werd verfoeid en verwaarloosd, maar deze zomer herstelt de gemeente het.

Nederlandse steden die aan een rivier zijn gebouwd, etaleren zichzelf graag vanaf het water. Nijmegen, Maastricht, Rotterdam: hun hart klopt aan de kades.

Arnhem is anders. Als je met de auto vanuit het zuiden het stadscentrum binnenrijdt, de Rijn over via de Nelson Mandelabrug, dient de stad zich aan als een betonnen fly-over. De massieve lus van de provinciale weg schurkt aan tegen vreugdeloze wederopbouwflats, en torent uit boven wat tot voor kort een uitgestrekte, grauwe parkeerplaats was.

Het viel de afgelopen jaren niet bepaald op dat je daar reed boven een van de grootste kunstwerken van Nederland: Blauwe Golven van kunstenaar Peter Struycken, aangelegd in 1977, tegelijk met de Nelson Mandelabrug erachter.

Blauwe Golven was ooit een landschap van witte en blauwe banen van klinkers, 300 meter lang en ruim 100 meter breed, dat als een golvende zee de betonnen kolommen omstroomt die het wegdek dragen. Reed je bij winderig weer met open autoraam over de lus, dan stoof er vanaf de bijbehorende, grote bolvormige fontein een niet onprettige nevel naar binnen. Auto’s die op de Blauwe Golven parkeerden – het doel van deze plek – kwamen allemaal scheef te staan, met de neus omhoog of duikend in de branding.

Zo had Peter Struycken het opzettelijk ontworpen, vertelt de 84-jarige kunstenaar in donkerblauwe lange jas, met een grijze hoed op zijn kale hoofd, bij de Blauwe Golven. Maar de parkeerplaats was al lang niet meer blauw, maar grauw. „Het was al helemaal klaar om gesloopt te worden.” Struycken komt er deze zomermaanden vaak, want hij begeleidt de renovatie. De gemeente Arnhem heeft ruim 12 miljoen euro uitgetrokken om Blauwe Golven weer zo te maken als Struycken het ooit bedoelde: spectaculair en bescheiden tegelijk. „Ook bij het maken van een spektakel kun je soberheid betrachten. Want mensen zijn niet op straat voor de kunst.”

Aan de renovatie gingen jaren van verdeeldheid in de gemeentepolitiek aan vooraf, en zelfs afgelopen voorjaar was de discussie nog niet verstomd. Gerrie Elfrink, een voormalige SP-wethouder en nu raadslid, deed in maart tijdens een raadsvergadering een laatste poging om de renovatie tegen te houden. „Het college wil 1 miljoen betonklinkers vervangen door 1 miljoen nieuwe betonklinkers. De kosten daarvan zijn exorbitant en het levert ook nog eens de slechtste parkeerplaats van Arnhem op. Waar zijn we mee bezig?”

„Het is een uniek kunstwerk”, reageerde raadslid Lea Manders van collegepartij Arnhem Centraal. „ArtEZ [de kunstacademie, HvS] en vele kunstenaars zijn komen vertellen hoe belangrijk dit kunstwerk voor de stad is. Het is een typerende Arnhemse plek, ook al zijn de Blauwe Golven door achtereenvolgende gemeentebesturen aan de verloedering prijsgegeven.”

Natuurlijk ging de discussie in de Arnhemse gemeenteraad over geld. Maar dat niet alleen: de Blauwe Golven voedde een fundamentele discussie over de openbare ruimte en de rol die kunst daarin speelt. In Arnhem heeft deze zomer, na jaren van politieke strijd, de kunst gewonnen. Sinds juni maken stratenmakers de golven weer tot golven, en het blauw weer blauw.

Vormgeving

Peter Struycken zelf vindt de Blauwe Golven geen kunstwerk. „Je noemt het land art?” is ongeveer het eerste wat hij zegt als we elkaar ontmoeten.

Vakblad BK Informatie betitelde het werk in 2020 als een van de ‘sleutelwerken’ voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Struycken is een gevestigd kunstenaar, die naam maakte met abstract schilderwerk met kleurvlakken, en al eind jaren zestig werk door een computer liet genereren. Zijn bekendste werk is echter een postzegel: het portret van Beatrix in puntjes uit 1981 sierde in de decennia daarna vele miljoenen poststukken.

Maar net als zijn postzegel is ook de Blauwe Golven „vormgeving”, zegt Struycken, vriendelijk en zorgvuldig formulerend. „Het verschil tussen vormgeving en kunst is dat er bij kunst sprake is van gelaagdheid. De Blauwe Golven heeft wel schaal, visualiteit en associatie – maar dat is niet te vergelijken met de gelaagdheid van een schilderij.”

Van die drie kenmerken was de afgelopen jaren alleen nog de schaal over, is te zien op het bouwterrein aan de Rijn waar de renovatie van de parkeerplaats in mei begon. Waar de stratenmakers nog niet bezig zijn, ligt het golvende landschap er even deplorabel bij als in de afgelopen jaren. De klinkers die ooit blauw en wit waren, zijn tot donkergrijs en lichtgrijs bezoedeld. Een deel van de golven is ingezakt als oude pudding, in de dalen is dakgootprut aangekoekt. De oorspronkelijke visuele kracht, en elke associatie met golvend water, is ver te zoeken.

Ook de fontein werkt al lang niet meer. De laatste keer dat die functioneerde, zal in 2016 geweest zijn, toen de Giro d’Italia door Arnhem reed, vertelt projectleider Ronald van Dijk van de gemeente. „Toen hebben ze met kunst en vliegwerk een paar waterspuiters aan de praat gekregen. Hij spoot voor de gelegenheid roze water, die beelden kwamen nog wel bij de NOS.”

Onderhoud

Dat de Blauwe Golven nu wordt gerestaureerd, komt doordat anderen, in tegenstelling tot Struycken zelf, wél vonden dat de parkeerplaats kunst is. Een „zeer belangrijk omgevingskunstwerk van een vooraanstaand kunstenaar” zelfs, aldus actiegroep ‘Behoud de Blauwe Golven’ in 2017.

In die tijd waren zowel het gemeentelijk onderhoud als de waardering voor de parkeerplaats tot een dieptepunt gedaald. Het gemeentebestuur wilde langs de provinciale weg aan de Rijnoever, waar ook kunstacademie ArtEZ gevestigd is, een groene ‘Creatieve Corridor’ maken tot aan het stadscentrum. De drie hectare klinkers van de Blauwe Golven moesten plaatsmaken voor groen en recreatie, althans zover dat mogelijk was in de schaduw van de fly-over.

In een documentaire die kunststudenten van ArtEZ destijds over de discussie maakten, zei Elfrink, toen nog SP-wethouder, te hopen op een plek waar je „de blaadjes door de wind hoort ruisen”. De directie van ArtEZ was niet per se tegen de sloop van de Blauwe Golven: de Creatieve Corridor was een aanwinst voor de panden van de kunstacademie in die stadswijk, legde de toenmalig collegevoorzitter uit in een raadsvergadering.

Maar kunsthistorici, zoals Anja Novak van de Universiteit van Amsterdam, klonken in de documentaire beduusd. „Ik vind het ongelofelijk dat juist Arnhem, met de traditie van de Sonsbeek-tentoonstellingen, een werk met zo’n grote artistieke waarde en kunsthistorisch belang wil verwijderen.”

Het verzet daartegen, aanvankelijk aangezwengeld door enkele Arnhemmers en Erfgoedvereniging Bond Heemschut, groeide uit tot een protest dat tweeduizend steunbetuigingen kreeg. Het Mondriaan Fonds gaf 20.000 euro subsidie aan de ArtEZ-studenten om de Blauwe Golven te laten reinigen, „om het lijk gebalsemd te hebben, mocht het toch verwijderd worden”, zoals een van hen zei. In 2018 keerde het tij: er ontstond een politieke meerderheid voor behoud, en uiteindelijk stemde de raad in met een grootscheeps plan voor de renovatie die nu wordt uitgevoerd.

Controversieel is Blauwe Golven nog altijd – zoals bleek bij het raadsdebat in maart, toen de werkzaamheden 2,5 miljoen euro duurder bleken dan aanvankelijk was geraamd. SP-raadslid Elfrink noemt Struyckens werk nog altijd een „gigantische betonplaat”. Maar omdat de moties van de tegenstanders ruim werden weggestemd, staat de kunstenaar deze zomer op de parkeerplaats tevreden te kijken naar de stratenmakers. „Ze zullen in hun leven nooit meer een lastiger straatwerk hebben.”

De gemeente heeft nogal wat zorg aan de kleur van de klinkers besteed, zegt Van Dijk. Struycken zag er bijvoorbeeld op toe dat de weinige grijze klinkers in de bestrating (die de parkeervakken markeren) precies dezelfde donkerte kregen als de blauwe. Toch vindt de kunstenaar zichzelf niet kleurgevoelig. „Dat klinkt zweverig.” Hij denkt heel precies na over kleur? „Dat is beter.”

Zelfs nu het werk nog niet af is, heeft het al effect op zijn omgeving. Op De Blauwe Golven lijken alle kleuren aan kracht te winnen. Het mosterdgeel van een keet, het donkerrood van een flexibele buis. Een bouwvakker in een oranje hes gooit blauwe stenen vanaf een pallet in een gele kruiwagen.

Bovenop de golftoppen wapperen bleekgele vlaggen van voetbalclub Vitesse. Die horen er niet bij, nee, maar ze mogen van Struycken blijven. „Ik vind ze mooi, het zijn vrolijke dingen op de golven.”

Het grootste deel van de bestrating van De Blauwe Golven moet in de herfst worden voltooid, vertelt projectleider Ronald van Dijk. Daarna volgen onder andere nog een skatepark en werkzaamheden om het uitzicht op de Rijn te herstellen.

„Als dat allemaal ligt, heb ik wel weer een mooi dingetje”, besluit Peter Struycken. Of er voortaan een bordje bij De Blauwe Golven komt? Struycken vindt het niet nodig. Projectleider Van Dijk heeft er nog niet over nagedacht. „Ja, goed idee. Waarom ook niet?”

Bron: NRC

Terug naar overzicht