10 feb 2023

Bouwtechnische keuring en ontbindende voorwaarden

Een bouwkundige keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Met deze keuring krijg je een beeld van de bouwkundige staat van de totale woning (binnen, buiten en de verdiepingen)) en de eventuele opstallen. Samen met een idee van de kosten als je het huis wilt laten aanpassen, opknappen en-of verbeteren voor zowel de korte als de langere termijn.

Deskundigheid
Voor een bouwkundige keuring is het verstandig om een gecertificeerd inspectiebureau in te schakelen. Dan krijg je namelijk een bouwkundig rapport dat door de Nationale Hypotheekgarantie, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning en bij de AFM aangesloten financiële dienstverleners wordt erkend.

Alleen visueel
De keuring gebeurt alleen visueel; er wordt niets verwijderd of open gemaakt. Wel wordt op de daken gekeken en onder de vloer als de kruipruimte bereikbaar is. Na de keuring volgt het rapport met opgave van de eventuele reparatiekosten. Daarna kan de koper beslissen of hij de woning koopt. Ziet hij ervan af, dan kan hij terugvallen op het bouwkundige voorbehoud in de koopovereenkomst.

Energiecheck
In de bouwkundige keuring is meestal ook een energiecheck opgenomen, met adviezen over hoe en met welke maatregelen en investeringen je de woning energiezuiniger kunt maken.

Het nut van ontbindende voorwaarden
Met het voorbehoud van een bouwkundige keuring wordt het nut van opnemen van ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst volop aangetoond. Kan één van beide partijen niet aan deze ontbindende voorwaarde voldoen, dan kan de voorgenomen aankoop namelijk zonder consequenties worden ontbonden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het voorbehoud van financiering, het voorbehoud van verkoop van de eigen woning, het voorbehoud van een woonvergunning of het voorbehoud van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Terug naar overzicht