14 dec 2023

De Omgevingswet in Arnhem

Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet voegt de overheid tientallen wetten en honderden regels samen in één wet. En daardoor zijn regels voor bouwen en vergunningen makkelijker te begrijpen. De wet zorgt er ook voor dat je nog maar bij 1 loket hoeft te zijn om je zaken te regelen omdat overheden beter gaan samenwerken. Dat maakt beslissingen nemen over onderwerpen als huizen bouwen, natuur beschermen of stadsvernieuwing veel duidelijker en simpeler. 

Voor meer informatie over de omgevingswet lees je hieronder: 

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we de gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn, en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling van jouw buurt of de stad.

We hebben in Nederland tientallen wetten en regels gemaakt over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet brengt deze wetten bij elkaar en maakt de regels gemakkelijker. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

Waarom komt er een nieuwe wet?

Er zijn tientallen wetten met honderden regels over hoe we omgaan met de leefomgeving. Hierdoor is de wetgeving ingewikkeld en duurt het soms (te) lang voordat een nieuw project kan starten. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen in één wet.
Het is straks de bedoeling dat je nog maar bij één loket hoeft te zijn: het Omgevingsloket. Hier vindt je alle regels van de verschillende overheden bij elkaar.

Wanneer krijg je met de Omgevingswet te maken?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. Dan hoef je straks maar één vergunning aan te vragen bij één loket: de omgevingsvergunning. Dit gaat allemaal digitaal. Via het digitale Omgevingsloket zie je meteen welke regels er gelden voor de plek waar je iets wilt veranderen.

Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw buurt. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Door de Omgevingswet mag je meepraten over zo’n plan. Dat noemen we participatie.

Vergunning aangevraagd voor 1 januari 2024? 

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente jou al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Hierbij moet de vergunningsaanvraag al wel ter inzage hebben gelegen. Zo niet, dan valt de aanvraag onder de nieuwe wet.

Meedenken over (bouw) plannen

Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt participatie een belangrijk onderdeel wanneer je (bouw)plannen maakt en vergunningen aanvraagt. Participeren betekent dat je in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in jouw buurt worden ontwikkeld. Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld jouw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). Meepraten kan nu ook al, maar de Omgevingswet moedigt aan dat je actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. En dat je anderen actief uitnodigt om mee te praten over uw plannen.

We hebben een handreiking gemaakt die helpt om participatie op te zetten. De handreiking is te vinden op de pagina Participatie en de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie Arnhem 2040 is het toekomstplan voor de fysieke leefomgeving van Arnhem. In de visie staan ambities en acties hoe we dit gaan bereiken. De omgevingsvisie ligt nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gelden voor iedereen en gaan over wat wel en niet kan op een bepaalde plek in de gemeente. Het omgevingsplan vervangt de vele bestemmingsplannen en bepaalde verordeningen.

Bron: Gemeente Arnhem

Terug naar overzicht