30 okt 2023

Ontwikkeling buurt Schaapsdrift

Woensdag 25 oktober jl. heeft de gemeente  een presentatie gegeven over hoe zij denken dat het gebied rondom de buurt Schaapsdrift eruit zou kunnen zien: de concept-gebiedsvisie. Daarin stellen ze een aantal moeilijke beslissingen voor waardoor ze tegelijkertijd ook een heel aantal Arnhemse-problemen te lijf kunnen gaan. Lees hieronder het bericht. 

Tot 2040 zijn er nog minstens 14.000 woningen nodig om Arnhemmers te voorzien van een woning. En die roep naar woningen wordt in onze stad elke dag groter. Wegkijken is geen optie. De buurt Schaapsdrift heeft kansen omdat het een goede positie heeft in de stad en is door een station goed bereikbaar.

Schaapsdrift is een bijzondere buurt, die ook zijn uitdagingen kent. Daarom willen we niet alleen meer woningen bouwen. We willen ook dat je hier straks en in de toekomst nog steeds goed kan leven, wonen en werken.

Daarom zijn we nu met een plan bezig dat er niet alleen voor zorgt dat er 514 woningen gebouwd worden maar waardoor je ook makkelijker bij het station en de HAN komt, er bijna 10 keer zoveel openbaar groen is, er minder auto’s in de buurt vaststaan, 200 bomen bij komen, en dat we de oude beek weer bovengronds kunnen halen en je vanaf je huis zo de parken rondom de buurt kan inlopen.

En al die opgaven maken ook duidelijk dat sommige woningen niet behouden kunnen blijven. Dat zijn er 25. Inmiddels zijn we met de eigenaren en verhuurders hierover in gesprek geweest. Wat we hen verzekeren is dat ze tot minstens de herfst 2025 kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. Nadat de gemeenteraad besluit heeft genomen over de gebiedsvisie, gaan we persoonlijk met bewoners op zoek naar een oplossing die bij hun past. Een voorbeeld is dat we met hen kunnen onderzoeken over de mogelijkheid om met voorrang binnen de buurt terug te keren.

Tegelijkertijd hakt zo’n bericht er in. Dat begrijp ik. Maar de wooncrisis maakt dat we niet kunnen wegkijken en dat we moeilijke keuzes niet uit de weg kunnen gaan.
We willen woningen bouwen én ook investeren in deze buurt. Dat is goed voor nu en belangrijk voor later. Zo bouwen we nieuwe woningen, werken we aan onze mooie stad en vergroenen en versterken we deze bijzondere buurt.

Dat kan met dit plan:

Bron: LinkedIn bericht van: Cathelijne Bouwkamp (wethouder Arnhem)

Terug naar overzicht