15 mei 2023

Tijdelijke huurcontracten worden verboden, meerderheid in Kamer

Tijdelijke huurcontracten worden verboden. Het leek even niet door te gaan, maar tijdens een extra debatronde bleek vandaag dat een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag gaat instemmen met een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie.

Tijdelijke huurcontracten zijn sinds 2016 toegestaan. De verwachting was dat dit zou leiden tot een groter aanbod van huurwoningen. Maar bij een evaluatie bleek dat niet het geval. Wel werd vastgesteld dat verhuurders om de twee jaar de huur fors verhoogden, zodra er weer nieuwe huurders kwamen.

Ook was duidelijk dat huurders door de woningnood geen keus hadden. Ze hadden of een tijdelijk contract of geen woning. Zodra ze een contract hadden moesten ze al weer op zoek naar een oplossing voor over twee jaar. Bovendien kregen de huurders geen binding met de buurt, wat negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid.

Wijzigingsvoorstel
Vanwege de negatieve effecten was enkele weken geleden al duidelijk dat een Kamermeerderheid het initiatief om de tijdelijke contracten te verbieden zou gaan steunen. Maar na het debat kwamen VVD en CDA plotseling met een wijzigingsvoorstel dat het mogelijk maakte voor kleine verhuurders met slechts een woning, om na een tijdelijk contract hun huis te verkopen. Dat moest dan wel in het contract al worden aangekondigd.

Voor de indieners van de initiatiefwet, Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (CU) was dit wijzigingsvoorstel onaanvaardbaar. Zij dreigden de wet niet verder te verdedigen als het voorstel door de Kamer zou worden overgenomen, omdat het volgens hen de positie van huurders slechter maakt in plaats van beter. Dat vonden ook de Woonbond en andere belangenbehartigers van huurders.

Niet eens
De VVD is het niet met de kritiek eens en sprak ook vandaag weer de vrees uit dat kleine verhuurders hun woning niet langer voor verhuur zullen aanbieden, als ze niet de mogelijkheid krijgen hun huis te verkopen na een periode van tijdelijke verhuur. Ook het CDA maakte zich grote zorgen over de positie van deze verhuurders. Maar Kamerlid Inge van Dijk van die partij bood tijdens de extra debatronde toch een opening, die door de indieners van de initiatiefwet werd omarmd.

Van Dijk wil dat er ruimte en rust komt voor mensen die op latere leeftijd gaan samenwonen met samengestelde gezinnen. ”Het moet dan eenmalig mogelijk zijn een van de huizen tijdelijk te verhuren. Mensen moeten de tijd hebben om uit te proberen of het gaat. Dat is ingewikkeld en het komt veel voor. Gaat het goed dan moeten ze het tweede huis kunnen verkopen of verhuren.”

Uitzonderingen
Overigens zal dit niet de enige uitzondering zijn op het verbod. Zo blijft bijvoorbeeld mogelijk woningen tijdelijk te verhuren als wisselwoning voor huurders die vanwege een renovatie tijdelijk hun huis uit moeten. Ook aan studenten mogen tijdelijke huurcontracten worden aangeboden. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt het slecht dat er nu een nieuwe uitzondering bij is gekomen. Zij vindt de initiatiefwet niet streng genoeg. Toch gaat haar partij de wet steunen omdat de positie van veel huurders er wel beter door wordt.

Bron: RTL Nieuws

Terug naar overzicht