8 mrt 2023

Verbod op asbestdaken

Wanneer je van plan bent een woning te gaan aankopen die gebouwd is voor 1994, dan bestaat de kans dat er asbest verwerkt is in de woning. Wees hierop als koper alert, omdat blootstelling aan asbest gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.

Op dit moment is besloten in de Asbestplanning 2024 dat in 2024 al het asbest verwijderd moet worden.

Maar wat houdt dit verbod nu eigenlijk in?
Tegen die tijd moeten alle panden in Nederland dan ook asbestvrij zijn. Daken die asbesthoudende materialen bevatten, moeten dan dus verwijderd worden en vervangen worden door daken die geen asbest bevatten. Dit verbod is bedoeld voor asbestdaken van zowel woningen en bedrijfspanden die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten of dakleien. Het verbod geldt dus niet voor asbest dat zich bevindt aan de binnenkant van het gebouw, zoals asbest dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het verbod geldt overigens ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden, omdat bij hechtgebonden asbest de vezels in het materiaal zitten, waardoor de gezondheidsrisico’s aanzienlijk kleiner zijn. Bij losgebonden asbest zijn deze gezondheidsrisico’s aanzienlijk groter, omdat de asbestvezels veel gemakkelijker vrij komen.

Wanneer er kans bestaat dat asbestvezels vrijkomen moet je het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd asbest –inventarisatiebedrijf. Zij onderzoeken waar het asbest zit en hoe groot de eventuele risico’s zijn, maar wanneer het om een beperkte hoeveelheid hechtgebonden asbest gaat mag je het asbest ook zelf verwijderen. Aan het zelf gaan verwijderen van asbest zijn wel een aantal restricties verbonden, namelijk:

  • Je mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal verwijderen;
  • Je moet voorkomen dat er asbestvezels vrij komen;
  • Je moet een sloopmelding doen bij je gemeente;
  • Je mag het materiaal niet beschadigen.

De kosten voor het (laten) verwijderen van asbest dien je zelf te betalen. De gemiddelde kosten bij een normaal, golfplaten dak bedragen gemiddeld € 7,- tot € 10,- per vierkante meter.

Wanneer asbest in slechte toestand verkeert kan de gemeente eisen (al dan niet door de toepassing van dwangsommen of bestuursdwang) dat het asbestdak nu al wordt verwijderd. De Woningwet en het Bouwbesluit 2012 kennen een zorgplicht die met zich meebrengt dat eigenaren van een asbest dak (of van asbesthoudende gevelbekleding) de gezondheid of de veiligheid van mens en milieu niet in gevaar mogen brengen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld verweerde of beschadigde daken. Op grond van deze zorgplicht kunnen gemeenten eigenaren van asbestdaken aanschrijven om hun asbest dak te (laten) verwijderen.

Dus ben je van plan om een woning aan te kopen, waarbij de kans bestaat dat er asbest in is verwerkt, wees hierop als koper dan alert en laat je goed adviseren door bijvoorbeeld een aankoopmakelaar.

Dit blog is geschreven door Carola Franken, makelaar bij Zigt. Wil je meer weten wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met ons op om te kijken of ik je kan helpen bij je zoektocht. Ik ben bereikbaar via carola@zigt.nu.

Terug naar overzicht