12 jul 2023

Woningtekort loopt op, forse bouwdip verwacht

Het Nederlandse woningtekort is het afgelopen jaar fors gestegen. Terwijl de bevolkingsgroei veel hoger uitpakte dan gedacht, wordt er de komende jaren juist een forse dip in de huizenbouw verwacht.

Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Primos-prognose van ABF Research, een belangrijke graadmeter voor de woningmarkt. Het woningtekort kwam daarin uit op 390.000 ten opzichte van 315.000 vorig jaar. Omdat de huizenbouw de ‘exceptionele’ bevolkingsgroei nauwelijks kan bijbenen, zal het woningtekort de komende jaren ‘niet of nauwelijks’ afnemen, stellen de onderzoekers.

‘De druk op de markt is enorm’, zegt onderzoeker Léon Groenemeijer. ‘En er zijn wel veel plannen gemaakt door regionale overheden, maar het aantal bouwvergunningen loopt nu hard terug.’

Bouwdip

De jongste cijfers uit het Primos-rapport zijn het zoveelste teken dat de woningbouw in Nederland een moeilijke tijd tegemoet gaat. Ook demissionair minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting verwachtte eerder al een ‘forse dip’ in de woningbouw, vanwege de opgelopen rente en hoge bouwkosten. Dat maakt nieuwbouwhuizen relatief onaantrekkelijk voor kopers en dus halen ontwikkelaars hun voorverkooppercentages niet. Ze trekken plannen in of passen deze aan met vertraging tot gevolg.

Het rapport biedt een eerste inschatting van de omvang van deze verwachte terugval. Weliswaar blijft de woningbouw met 95.000 stuks dit jaar op peil, maar de verwachting is dat daarna twee slechtere jaren volgen. Zo komen er 78.000 huizen bij in 2025, terwijl het demissionaire kabinet van plan was vanaf volgend jaar 100.000 woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad.

Daarmee schat onderzoeker Groenemeijer dat het kabinetsdoel om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030 voorlopig uit zicht is. Zij komen uit op een aantal van 834.000. Om het eerder uitgegeven doel te halen, ‘moet er wel wat meer gebeuren’, zegt Groenemeijer.

Wel verwachten de onderzoekers dat de woningbouw na een dip weer toeneemt en een ‘inhaalslag’ zal vertonen. Ontwikkelaars zullen uitgestelde projecten alsnog proberen te verkopen, al dan niet in aangepaste vorm.

Bevolkingsgroei

Desalniettemin blijft het woningtekort groot omdat de bevolking nu en in de toekomst hard groeit. De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met 224.000 mensen. Dat aantal pakte zo hoog uit vanwege de onverwachte komst van tienduizenden Oekraïense ontheemden door de oorlog in dat land. De komende jaren verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek een jaarlijkse toename van 120.000 mensen.

Als gevolg daarvan groeit ook het aantal huishoudens in Nederland. En dat nam sowieso al toe door de vergrijzing en een toename van het aantal alleenstaanden en ouderen dat op zichzelf woont. Vooral in de Randstad zal die groei te zien zijn, omdat veel buitenlandse migranten daar terechtkomen en die regio sowieso een grote ‘natuurlijke aanwas’ kent, volgens de onderzoekers.

Het woningtekort komt daardoor in 2031 uit op 3,8% van de woningvoorraad. Dat is weliswaar iets lager dan de huidige 4,7%, maar de overheid streeft al jaren naar een tekort van 2%. Pas dan zou er sprake zijn van een gezonde spanning tussen het aantal woningen en mensen die willen verhuizen.

 

Bron: Het Financiële Dagblad

Terug naar overzicht